өстәү


өстәү
1. Моңа кадәр булганга яңадан кушу, салу һ. б. ш. 2. Арттыру 3. Моңа кадәр әйтелгән яки язылганга кушып әйтү яки язу 4. и. Сату-алмашу вакытында берәр нәрсәгә кушып бирелгән нәрсә, өстәмә. ӨСТӘҮЛЕ (КИЕМ, МАЛ) БУЛСЫН – Киемнең (әйбернең) һәрвакыт ишәеп торуын теләп әйтелә торган котлау сүзе

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.